بیماران محترم دارای بیمه روستایی، بدلیل اعمال تعرفه آزاد در بخش خصوصی، این آزمایشگاه تسهیلات خاصی جهت شما عزیزان ارائه نموده است. جهت اطلاع، به آزمایشگاه مراجعه فرمایید.