کارجویان گرامی

جهت ارسال درخواست همکاری با آزمایشگاه، از طریق فرم تماس با ما ، مشخصات، سوابق تحصیلی و کاری و شماره تماس خود را ارسال نمایید.

در صورت لزوم می توانید درخواست خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۶۴۲۸۷۸۵۰ نیز ارسال نمایید.

حتماً با شما تماس میگیریم.