جهت ارسال درخواست همکاری با آزمایشگاه، از طریق فرم «تماس با ما» ، مشخصات، سوابق تحصیلی و کاری و شماره تماس خود را ارسال نمایید. در صورت لزوم می توانید درخواست خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۶۴۲۸۷۸۵۰ نیز ارسال نمایید. حتماً با شما تماس میگیریم.